Ποιοί Είμαστε

 

 

Η Μελέτη διεξάγεται από το Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής (ΙΝΑΖΩ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και από το Εργαστήριο Διαιτητικής & Σύστασης Σώματος Ανθρώπου του Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, σε συνεργασία και με το Περιφερικό Τμήμα της Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας (ΕΔΔΕ Κρήτης).

Η Επιστημονική ομάδα του Έργου αποτελείται από τους Επιστήμονες:

  • Αικατερίνη Χατζάκη, Διευθύντρια του ΙΝΑΖΩ.

  • Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Γεώργιος Α. Φραγκιαδάκης, Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας.

  • Αλκιόνη Χατζάκη και Θεοδώρα Μπαλαφούτη, υποψήφιες διδάκτορες του Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας.

  • Αναστασία Μαρκάκη, Θεοδώρα Μουρατίδου, Βασίλειος Ράικος, Αντωνία Ψαρουδάκη, Μαρία Μαράκη, Ασπασία Σπυριδάκη και Γεώργιος Μαρκάκης, μέλη ΔΕΠ και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας.

  • Γεώργιος Τσικαλάκης, Νικόλαος Θαλασσινός, Ειρήνη Σφακιανάκη και Ιωάννης Σφενδουράκης, μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ του Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας.

  • Ελευθέριος Βενιαμάκης και Νίκη Κουφάκη, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι του Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας.

  • Αντώνιος Παπαδάκης, Υγιεινολόγος, συνεργαζόμενος Ερευνητής του ΙΝΑΖΩ και Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

  • Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Πρόεδρος του Περιφ.Τμ. Κρήτης της Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας (ΕΔΔΕ Κρήτης).

  • Μαρία Περβολαράκη, μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του ΕΛΜΕΠΑ, Προϊσταμένη Γραμματείας ΣΕΥ.

Επιστημονικός υπεύθυνος και διαχειριστής του ερευνητικού προγράμματος είναι ο Καθηγητής Βασίλης Ζαφειρόπουλος, με Αναπληρώτρια Επιστημονική υπεύθυνη την Διευθύντρια του ΙΝΑΖΩ, Καθηγήτρια Αικατερίνη Χατζάκη.

ΙΝΑΖΩ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

ΕΔΔΕ Κρήτης